Чекор во вера

Сè што имаме од Бога сме го примиле со вера.
Всушност, верата е клучот за секоја победа. Верата е исто така клучот да се држиме до она што Бог ни го дал. Секој ден, без оглед на предизвиците со кои се соочуваме, ние одлучуваме да ја користиме нашата вера или не. Ние избираме да веруваме во невидливата моќ на Бога да донесе чуда, или да избереме да веруваме во она што го зборува светот околу нас за околностите. Семоќната вера што Бог ја дава за нас е вид на вера која го гледа невидливото, верува во невозможното и го прави неверојатното!

Leave a Reply