Молете се за Мирот на Ерусалим

Сите оние кои ќе ја сакаат Невестата (Ерусалим) ќе просперираат (ќе бидат безбедни). Молете се за Мирот на Ерусалим. Овoј текст е за Ерусалим, од Еденската Градина до Вечниот Град, новиот Ерусалим, кој доаѓа од Небесата; за небесниот и земниот Ерусалим, како настана поделбата со падот на човекот и како […]