Вистинскиот Бог! – Заветот и Кралството

Новиот Завет

Исус рече: ‘А животот вечен е тоа, да Те познаат Тебе, Единиот вистински Бог и испратениот од Тебе Исус Христос’ (Јован 17: 3).  Исусовата изјава за- споменот за вечен живот е многу важна за нашето проучување за Бога. Ние живееме во „плуралистичка“ култура во која има многу „богови“.  Преовладувачката филозофија на денешницата „Го стори тоа“.  Луѓето создадоа свои посебни богови засновани врз нивните посебни верувања.  Затоа важно е да разгледаме како Бог се открил во Словото.

КОЈ Е БОГ?

Можеби ниту едно друго прашање не е поставувано толку често, размислувано толку длабоко, или дискутирано толку широко од, „Кој е Бог?“  Во едно или друго време во животот на секој од нас, се имаме запрашано: ‘Дали има Бог и ако е така, како тоа е поврзано со мене?’

Добрата Вест е дека не само што постои Бог, туку и Неговиот длабок копнеж е да ни се открие Себеси. Бог се придаде Себеси како сметка за нас и возобновување на неговиот однос со човештвото како на почетокот и исполнување на Неговиот план за целата Земја… и таа посветеност и отплата како извештај е запишана во Светата Библија.

Повеќе фокус за Библијата, нејзината моќ и нејзината автентичност ќе посветиме во наредни теми на страницава.  Во оваа тема, сакаме да ја претставиме сликата која Библијата ни ја прикажува за Бог.

БОГ ВЛАДЕТЕЛОТ НАД СЕ

Библијата ни кажува дека постои само еден вистински Бог. Тој владее и господари над целата креација и сите луѓе. Всушност, Тој ги создал сите нешта. Тој ги контролира сите работи и Тој ги одржува сите работи. Бог не е само Господ Тој е Татко на сите.

Ефешјаните 4: 6 / Битие 1: 1-31 / Псалм 33: 6-9 / Откровение 4:11 / Исаија 40: 21-31 / Колошјаните 1: 16-17 / Неемија 9: 6 / Јов 38-39 / Псалм 104 / Евреите 1: 3

БОГ Е ВЕЧЕН

Не само што Бог е Севишен Владетел на сите нешта, туку Тој е вечен… тоа е, Тој е без почеток и крај.  Бог беше Бог пред времето да постои. И Тој ќе биде Бог кога времето ќе дојде до крајот. Всушност, Бог го креираше времето и Тој остана надвор од него. 

Псалм 90: 1-2 / Псалм 102: 25-27 / Исаија 144: 6-8 / Исаија 57:15 / Евреите 13:8 / 2 Петрово 3:8

На друг начин кажано Бог е: 

Бог кој беше – Тој го надминува времето

Бог кој е – Тој го создаде времето

Бог што треба да дојде – Тој ќе го заврши времето

Откровение 1:4-18

БОГ Е КОМПЛЕТЕН И СЕЗНАЕН

Бог не се потпира на ништо или на некој. Тој е апсолутно целосен во себе и Тој не зависи од ништо друго. Иако тој е различен од креацијата. Тој не е разведен од созданието. Всушност, самото создание зависи од Него.

Бог е сезнаен и е запознаен со секој детал за Неговата креација. Ние положување сметка пред Него и сме одговорни пред Неговата Сезнајност, едноставно кажано, Бог знае се!

Тој ги знае сите настани, сите суштества и целото време, минато, сегашност и иднина. Бог ги познава сите луѓе, зашто Тој го создал секој еден. 

Бог те познава подобро од кој било друг – Тој дури те познава подобро отколку што самиот себе си се познаваш.  

Јован 5 26 / Дела 17:25 / Битие 1:1 / Матеј 5:45 / Исаија 46: 9-11 / Псалми 147:4-5 / Евреите 4:13 / Псалм 139

Бог го знае вашиот:

  • Мотив – што има во твоето срце.
  • Мисли – што има во вашиот ум
  • Статус – без разлика дали си спасен или изгубен.

Поговорки 15:11 / Езекиел 11:5 / Поговорки 15:3

Никој не може да го познава подобро созданието од Оној Кој е Творец на истото.

БОГОТ Е СВЕТ

Зборот „Свет“ е многу недоразбран. На хебрејски јазик, збор што се користи за свето е QADOSH, што означува дека е издвоено, или посветен на каузата за праведност. Тоа е одвојување од она што е неправедно, нечесно, нечисто, во насока за да го исполни она што е праведно и чисто.

Бог е уникатен … нема друг како Него. Тој е свет и совршен во Неговиот карактер и во Неговите постапки.  Неговата природа и неговото присуство се величествени.

 Исаија 6: 1-5 / Откровение 4 / Левит 19:2

Сепак, Тој нè повикува да бидеме како Него… да се посветиме на Неговата праведна цел. Поради Неговата светост – и Неговата голема љубов и благодат – можеме исто така да учествуваме во Неговата праведна кауза.

Поради неговата света природа, Бог го презира гревот. Гревот или hamartia на Грчки јазик, значи едноставно ‘пропуштање на водството’.  Може да значи неуспех, нечистотија, деградација, лошо работење и други негативни форми на однесување, но крајниот проблем со гревот е тоа што предизвикува да ја пропуштиме целта;  да се оддалечиме од благословената цел за којашто Бог не создал нам. Гревот е против Божјата природа. Бог го мрази гревот, но обезбедува откуп за нас грешните.

Гревот предизвикува разделување. Не може да постои во Божјото присуство.  Божјата светата природа повикува на одвојување од сè што е нечисто. 

Но патот за обнова преку Светиот Бог за оние што паднале во грев е наречен покајание, или одвраќање (раздвојување) од гревот.

Додека самиот грев води кон одвојување од Бога – и на крајот смрт – Добрата Вест е дека сме повикани од грев, и Божја света природа влијае врз нас кон откуп и осветување.

Поговорки 6: 16-19 / Псалм 119: 104 / Псалм 119:163 / Изреки 8:13 / 2. Коринќјаните 6:17 / Римјаните 6.23 / 1 Јован 1:7 / 1 Јован 3.2-5

БОГ Е ВОЗЉУБЕН

Ако едноставно кажеме дека Бог е свет, а човештвото е грешено, со тоа платата за гревот е смрт – тогаш тоа не би била многу добра вести за сите нам!

Но, Величествениот, Свет, Семоќен Бог нè сака и тој го има обезбедено начинот да избегаме од проклетството и ропството на гревот.

Божјата љубов кон нас е уникатна и во неа постои пожртвуваност и целосна чистота во мотивацијата.  Во Новиот Завет на Грчки, зборот за Божјиот вид на љубов е AGAPE (безусловна совршена љубов).

Токму оваа божествена љубов го мотивира Бог да дојде во светот како бого-човек преку својот единствен Син, Исус Христос и да умре на крстот за нашите гревови. Тој умре за ние да живееме. Никој досега не сакал толку многу. Ова е стандардот од која се мери целата љубов.

Смртта и последователното воскресение на Исус Христос ја демонстрира кон нас Неговата љубов и Неговиот копнеж да се помириме со Него. Тој постојано дејствува доброто да триумфира над злото, и Тој ни вети дека ништо не може да не оддели од Неговата љубов.

Јован 3:16 / Римјаните 5: 1-11 / Рим 8:28 / Римјаните 8: 35-39

ПРИМЕНА

Погледнете ги карактеристиките на Бог дадени во оваа тема. Дали секогаш гледаше на Бог на овој начин? Како го гледаше Бог пред читањето на оваа тема?  Дали има други карактеристики за додавање на оваа листа?

ЗАКЛУЧОК

Светот е исполнет со многу погрешни погледи за Бог. Луѓе без знаењето и односот со Бог имаат тенденција да создадат свои „богови“ – или бог што е составен од материја или нешто од природата, или бог кој е тотално отсутен и одвоен од созданието. Единствениот вистински Бог не е ниту едно од овие.  Бог на Библијата е Творец, а не создание: Тој е Семоќен;  Тој е свет.  Сепак, тој не се оддели Себеси од тоа што го креираше.  Тој е активно вклучен. во се  Тој е близу.  Тој е Сеприсутен. Познавајќи го Него имаме вечен живот и благослов. Познавајќи го Него, можеме да ја разбереме и да ја исполниме нашата цел за нашето живеење.