Кој сум јас?

Кој сум јас, што Творецот на се,

Знае за мене го знае мојот бол.

Кој сум јас да си моја Светлина,

По секој темен пат ти си крај мене

Не е важно кој сум јас но е важно кој си Ти

Ниту што сум направил но си важен само Ти.

Рефрен:

Јас сум цвет што брзо вене денес тука утре не

Капка во море во ветрот прашина

Ти пак ме слушаш кога викам

И ме држиш кога паѓам и ми кажа кој сум јас

Јас сум твој

Кој сум јас што го гледа секој грев

И ме знаеш целосно и ме сакаш бескрајно

Кој сум јас да си моја утеха

Во секој тежок час ти си крај мене

Не е важно кој усм јас но е еважно кој си ти

Ниту што сум направил но си важен само ти

Leave a Reply