Живот после раѓање!

Близнаци разговараат во матката на мајката :

 • Веруваш ли дека постои живот после раѓањето?
 • Секако, сигурно постои нешто после раѓањето. Можеби сме тука баш затоа да се подготвиме за живот после раѓањето.
 • Тоа е глупост. Нема живот после раѓање. Како би изгледал тој живот воопшто?
 • Не знам точно, ама убеден сум дека ќе има повеќе светлина и дека ќе можеме да одиме и да јадеме со своја уста
 • Тоа е тотална глупост. Знаеш дека е невозможно да се трча и да се јаде со сопствена уста. Па затоа имаме папочна врвца. Ти велам, нема живот после раѓање.
 • Папочната врвца е прекратка. Уверен сум дека постои нешто после раѓање. Нешто содема различно од ова што го живееме сега.
 • Ама никој не се вратил оттаму. Животот завршува после раѓањето.
  Освен тоа, животот не е ништо друго освен постоење во тесно и мрачно опкружување.
 • Па не знам баш точно како изгледа животот после раѓање, ама во секој случај ќе ја сретнеме нашата мајка. После тоа, таа ќе се грижи за нас.
 • Мајка?!? Ти веруваш во мајка? Па каде според тебе би била таа мајка?
 • Насекаде околу нас, секако. Благодарение на неа сме живи, без неа воопшто не би постоеле.
 • Не верувам! Мама никогаш не сум ја видел, затоа е јасно дека не постои.
 • Да. Можно е. Ама понекогаш, кога сме потполно мирни, кога не разговараме, можеме да ја слушнеме како пее и како го милува нашиот свет. Знаеш, речиси убеден сум дека животот после раѓање штотуку почнува……

Leave a Reply